Google Shared Drive

Google Team Drive 1TB, 2TB, 5TB (Google Shared Drive) Dung Lượng Lớn, Giá Rẻ, An Toàn Cho Lưu Trữ Và Làm Việc Nhóm

Với giải pháp lưu trữ mới dựa trên Team Drive của Google. Bạn có thể sử dụng bộ nhớ dung lượng cao giá rẻ ngay trên tài khoản Gmail đang có. Không cần tạo mới tài khoản, không còn rủi ro bị khóa do mua phải tài khoản Education. Google Team Drive 1TB, 2TB, 5TB là gì? Nguồn gốc tài khoản Team Drive Google Team Drive 1TB, 2TB, 5TB là bộ nhớ được Google giới thiệu với mục đích nâng cao khả năng làm việc nhóm. Team Drive chỉ được hỗ trợ ở các bản G Suite Business, G Suite Enterprise hoặc G Suite for…
Google Team Drive 1TB, 2TB, 5TB (Google Shared Drive) Dung Lượng Lớn, Giá Rẻ, An Toàn Cho Lưu Trữ Và Làm Việc Nhóm