EV

Hòa hợp lưới điện và cơ sở hạ tầng sạc EV

( Cơ điện tử Việt Nam - Hệ thống nhúng ) Thế giới đang hướng tới sự di chuyển bằng điện, liên quan đến việc khử cacbon của toàn bộ hệ thống giao thông thông qua việc áp dụng hàng loạt các phương tiện điện. Khi nhu cầu về xe điện tăng lên, chúng ta phải đối mặt với những hậu quả mà số lượng phương tiện ngày càng tăng này sẽ gây ra đối với cơ sở hạ tầng điện - tức là lưới điện. Một số lượng lớn các EV sẽ thực sự làm tăng nhu cầu điện năng cần thiết để sạc, với nguy cơ tiềm ẩn là làm cho lưới điệ…
Hòa hợp lưới điện và cơ sở hạ tầng sạc EV