Deep Learning

Khóa Học ROS2 Self Driving Car Với Deep Learning Và Computer Vision [Mã 7666 A]

Autonomous Car sử dụng TensorFlow và Neural Networks cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ học được gì: ✓ Xây dựng ô tô tự lái của riêng bạn, trong mô phỏng (ROS2). ✓ Học cách phát triển 4 tính năng Self Drive thiết yếu (Lane Assist, Cruise Control, Nav. T-…

Đông Lê
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào