Điều Khiển Quá Trình

Mô phỏng Điều khiển quá trình Bình gia nhiệt trên HMI - TIA Porto | Tải miễn phí

(Cơ điện tử Việt Nam) Cho bình gia nhiệt gắn hệ thống khuấy trộn lý tưởng như hình vẽ, lưu lượng chất lỏng là wc, lưu lượng dòng gia nhiệt là wh. Nhiệt độ vào, ra của chất lỏng lần lượt là Tc1, Tc2; nhiệt độ vào, ra của dòng gia nhiệt là Th1, Th2. Hệ thống có cơ chế tự tràn nên thể tích V không thay đổi. Các mục đích điều khiển Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, trơn tru. Đảm bảo hệ thống vận hành an toàn. Đảm bảo năng xuất và chất lượng sản phẩm. Bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả kinh tế. …
Mô phỏng Điều khiển quá trình Bình gia nhiệt trên HMI - TIA Porto | Tải miễn phí

Mô phỏng PLC Sim Hệ thống pha trộn nhiên liệu sinh học - TIA Porto | Tải miễn phí

(Cơ điện tử Việt Nam) Cho hệ thống cân định lượng như hình bên dưới; A, B, VA, VB là các van điển tử; MA, MA0, MB, MB0, M0 là các mức cân khi đủ hoặc hết khối lượng; MT là máy trộn, phải trộn thêm ít nhất thời gian T sau khi nguyên liệu xả hết xuống bồn trộn. Thiết bị trộn là một trong số các thiết bị quan trọng nhằm tạo điều kiện cho quá trình phản ứng và hòa tan của dung dịch. Hiện nay quá trình này được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như: quá trình chế tạo nước sơn, nước tạo mùi trong k…
Mô phỏng PLC Sim Hệ thống pha trộn nhiên liệu sinh học - TIA Porto | Tải miễn phí

Điều Khiển Quá Trình - Các sách lược điều khiển - Phần 3

Video Điều Khiển Quá Trình - Các sách lược điều khiển - Phần 3 Cơ điện tử Việt Nam
Điều Khiển Quá Trình - Các sách lược điều khiển - Phần 3

Điều Khiển Quá Trình - Các sách lược điều khiển - Phần 2

Video Điều Khiển Quá Trình - Các sách lược điều khiển - Phần 2 Cơ điện tử Việt Nam
Điều Khiển Quá Trình - Các sách lược điều khiển - Phần 2

Điều Khiển Quá Trình - Các sách lược điều khiển - Phần 1

Video Điều Khiển Quá Trình - Các sách lược điều khiển - Phần 1 Cơ điện tử Việt Nam
Điều Khiển Quá Trình - Các sách lược điều khiển - Phần 1

Điều khiển quá trình - C2. Mô hình hóa quá trình - Phần tiếp theo

Video Điều khiển quá trình - C2. Mô hình hóa quá trình - Phần tiếp theo: Điều khiển quá trình - C2. Mô hình hóa quá trình - Phần đầu:
Điều khiển quá trình - C2. Mô hình hóa quá trình - Phần tiếp theo

Điều khiển quá trình - C2. Mô hình hóa quá trình

(Cơ điện tử Việt Nam) Điều khiển quá trình là một ngành nhỏ liên quan đến kiến trúc, cơ chế và  thuật toán để duy trì đầu ra của một quá trình xác định nằm trong một dãi mong muốn. Ví dụ, nhiệt độ của một lò phản ứng hóa học có thể được điều khiển để duy trì sản phẩm đầu ra được đồng nhất. Điều khiển quá trình được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và cho phép sản xuất hàng loạt các sản phẩm phù hợp với các quá trình liên tục hoạt động như lọc dầu, sản xuất giấy, hóa chất, nhà máy điện và nhi…
Điều khiển quá trình - C2. Mô hình hóa quá trình