Đồ án

Đồ Án Môn Thị Giác Máy Tính: Nhận Dạng Mặt Người Trên MATLAB

Mục tiêu của đề tài “Nhận dạng mặt người bằng thuật toán PCA trên Matlab” là thực hiện chương trình tìm kiếm một bức ảnh có khuôn mặt một người trong tập ảnh cơ sở giống với khuôn mặt của người trong bức ảnh cần kiểm tra bằng ngôn ngữ Matlab. / Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,... Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học. Luôn được update và up các khóa học khác…
Đồ Án Môn Thị Giác Máy Tính: Nhận Dạng Mặt Người Trên MATLAB