Hướng dẫn Tải miễn phí các Khóa học, Tài liệu, Ebook tại Cơ điện tử Việt Nam

Hướng dẫn Tải miễn phí các Khóa học, Tài liệu, Ebook tại Cơ điện tử Việt Nam

Cơ điện tử Việt Nam là một website chuyên cung cấp các kiến thức, nội dung, khóa học về ngành cơ điện tử, điện, điện tử, tự động hóa. Ngoài ra, website còn cung cấp cho các bạn các khóa học, tài liệu, ebook miễn phí và trả phí về các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin,...

Nguồn tài nguyên của Website bao gồm:

1. Social Media Marketing,

2. SEO and tolls.

3. Web Development (Word press, CSS, PHP)

4. Content writing, Technical writing.

5. Carrier Counseling and Motivation.

6. Graphics

7. E-Commerce and Dropshipping

8. Unique website content/ideas.

9. Domain and Hosting

10 . Google Adsense Online Earning.

11. Youtube Course.,

12. Seo Full Course.

13. WordPress Course.

14. Dailymotion Course.

15. Blogger Seo Course.

16. Camtasia Full Course

17. Ethical Hacking,

18. PHP,

19. Python,

20. HTML

21 .CSS,

22. Motion Designing,

23. Android App Development,

24. IOS App Development Courses

25. Java

...

Tải miễn phí các Khóa học, Tài liệu, Ebook tại Cơ điện tử Việt Nam

Các tài nguyên miễn phí sẽ được chúng tôi đăng tải trên website, đó có thể là bài viết, video xem trực tiếp trên web hoặc là các file với các đường dẫn tải xuống đính kèm.

Mỗi bài viết sẽ có nút download phía cuối bài, nhấn vào và cố gắng đợi vài giây để tải xuống.

>>> Xem các khóa học bằng Video

Tham gia Cộng đồng để được cung cấp các thông tin cập nhật mới nhất

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng kho khóa học online free

Lưu ý: Các bạn nên để chế độ yêu thích đối với fanpage và ghim nhóm để không bị bỏ lỡ các tài nguyên miễn phí nào/

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn